Tin

Bài mới nhất

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH TRONG QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG STUDY ON THE APPLICATION OF INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM IN MANAGEMENT OF DANANG URBAN TRANSPORT

image023

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về khả năng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho các hoạt động của giao thông đô thị Đà Nẵng. Nhóm tác giả đã xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống giao …

Read More »

ĐÀ NẴNG: GIAO THÔNG THÔNG MINH DƯỚI MẮT MỘT CƯ DÂN

images1063737_Un_tac_thi_diem_2

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, tôi từng buồn vui với những thành tựu, những biến động, đổi thay lớn nhỏ của thành phố. Tôi không phải nhà chuyên môn về giao thông, vận tải, tôi không phải quan chức có tham gia vào hoạch định, xây dựng …

Read More »