Tin

Bài mới nhất

Hội thảo: “Nhà ở chung cư, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ dưới góc nhìn quy hoạch, cơ chế chính sách và quản lý tại đô thị thành phố Đà Nẵng”

tải xuống

THÔNG BÁO Hội thảo: “Nhà ở chung cư, nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ dưới góc nhìn quy hoạch, cơ chế chính sách và quản lý tại đô thị  thành phố Đà Nẵng”         Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng tổ …

Read More »