Tin

Bài mới nhất

Sơ khảo cuộc thi vẽ “Văn hóa giao thông trong mắt em”

s3

Cuộc thi vẽ “Văn hóa giao thông trong mắt em” được phát động từ ngày 15/6/2019 và kết thúc nhận tác phẩm ngày 25/9/2019, Ban tổ chức đã nhận được 579 tác phẩm tham dự đến tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để kết …

Read More »