Home / DOTHIPHATTRIEN.VN (page 2)

DOTHIPHATTRIEN.VN

Hình thái không gian của đô thị Hội An

tf_170227024849_421015

Trải qua một thời gian dài tồn tại và phát triển, đô thị cổ không chỉ lưu giữ những di sản văn hóa phi vật thể mà còn chứa đựng những đặc tính vật thể riêng mà những đô thị hiện đại dường như phai nhạt dần. Vấn đề nổi …

Read More »