Home / DOTHIPHATTRIEN.VN (page 50)

DOTHIPHATTRIEN.VN

Nhận diện Đô thị Điện Bàn – Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển bền vững kết nối với hai đô thị hiện hữu Đà Nẵng – Hội An

Nhận diện Đô thị Điện Bàn – Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển bền vững kết nối với hai đô thị hiện hữu Đà Nẵng – Hội An

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung mà thành phố Đà Nẵng là đô thị trung tâm của vùng có vị thế quan trọng trong quá trình đô thị hóa của cả nước. Viện quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng, đô thị loại I cấp quốc gia cần …

Read More »