Home / THÔNG TIN / GIỚI THIỆU / Bản sắc riêng của vùng đất nằm giữa Tổ quốc

Bản sắc riêng của vùng đất nằm giữa Tổ quốc

Bản sắc riêng của vùng đất nằm giữa Tổ quốcĐô thị, kiến trúc thành thị và thôn quê miền Trung và Tây Nguyên mở mang, đàng hoàng và đẹp lên nhanh chóng. Miền duyên hải, các thành phố đang sắp xếp lại, khẳng định mạnh mẽ hơn những nhân tố – động lực tạo thị của mình. Kinh tế biển: cảng, công nghiệp và đặc biệt du lịch nghỉ mát biển đang là những sự lựa chọn cho những bộ não chiến lược, để hướng tới sự kiến thiết những đô thị, duy nhất phù hợp với đất trời và với cộng đồng dân cư, duy nhất về hình ảnh kiến trúc, có đủ sức hút vào và sức cạnh tranh. Từ cái nhìn quốc nội, khu vực và quốc tế nữa, duyên hải miền Trung, hễ giải mã tận cùng, chúng sinh ra cho cả một chùm những biển vùng, những thành phố nghỉ mát, mà thiên nhiên, mà sinh thái và nhân văn hội tụ đậm đặc. Chọn làm kinh tế du lịch nghỉ mát dễ thường không bứt phá nhanh được, song lại là kế sinh nhai bền vững, tài nguyên đất trời đã bị suy xuyễn.

Tây Nguyên đang chứa những nguồn lực, những thời cơ chưa thể nhận ra ngay và chưa dễ gì chuyển hóa thành những thực thể đô thị, thôn quê theo những hình thái mới. Không thể không tin tưởng rằng, nguồn tài nguyên đồ sộ, sức người sức của đổ vào và hệ trọng hơn, sự cộng sinh văn hóa như một lẻ tất yếu, lại không tạo nên những thành phố, những chốn thôn quê, khỏe như, mạnh như, sạch như, dồi dào như sức sống núi rừng, đồng bào Tây Nguyên.

Trong công cuộc kiến tạo miền Trung và Tây Nguyên, vai trò của những nhà quy hoạch, những nhà kiến trúc thực sự có ý nghĩa. Tập hợp họ, địa chỉ hóa hoạt động sáng tạo của họ, là một việc cũng cần kíp lắm. Có những anh em nào đó, không bởi cơ chế tổ chức, không bởi sự phân công, mà bởi tấm lòng thôi thúc, bởi ý thức trách nhiệm, mà can trường đứng ra lập tờ báo, can đảm đặt cho nó cái tên “Đô thị & Phát triển”, chèo chống 10 năm liền, mà đang có vẻ ảnh hưởng lan tỏa ra – thực là một cử chỉ, một hoạt động đáng cảm phục, đáng khích lệ.

Thiết tha mong mỏi ấn phẩm này sẽ vẫn can trường hướng theo những mục tiêu lớn và xa, hào hiệp đảm nhận phận sự xúc tác tư duy và sáng tạo xây dựng, tập hợp anh chị em và giới những người nhiệt huyết, góp phần mũi nhọn hóa các ý tưởng và hành động để xây dựng miền Trung và Tây Nguyên, vừa đuổi kịp các vùng miền khác vừa hun đúc bản sắc riêng của vùng đất nằm giữa của Tổ quốc ta.

 Nhiệt liệt cổ vũ “Đô thị & Phát triển”!

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính

Check Also

ĐN

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng: Góp ý dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đà Nẵng kể từ ngày trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *