Home / THÔNG TIN / HÌNH ẢNH - VIDEO / Chào mừng Đại hội Hội Xây dựng TP. Đà Nẵng lần thứ VII – Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Chào mừng Đại hội Hội Xây dựng TP. Đà Nẵng lần thứ VII – Nhiệm kỳ: 2017 – 2022

Trí tuệ – Đoàn kết – Đổi mới
Hướng đến phát triển bền vững