Home / QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG / ĐÀ NẴNG: 20 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

ĐÀ NẴNG: 20 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Viễn cảnh tăng trưởng của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng tiếp tục chịu tác động bởi các xu thế kinh tế trên toàn cầu mà trọng yếu là quá trình toàn cầu hóa kinh tế thông qua hàng loạt các hiệp định thương mại đa phương và song phương mà Việt Nam tham gia ký kết. Hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu sẽ mang lại nhiều cơ hội, lợi ích kinh tế và cũng không ít thách thức rủi ro cho Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng. Do đó, tại Lễ kỷ niệm 20 năm, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng: “Đà Nẵng cần xác định rõ tầm nhìn về một thành phố thông minh, một thành phố khởi nghiệp. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố có bản sắc độc đáo”.

Ông Đặng Việt DŨng - PCT UBND TP. Đà Nẵng báo cáo đề dẫn tại Hội thảo
Ông Đặng Việt DŨng – PCT UBND TP. Đà Nẵng báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Những năm gần đây, nền kinh tế của các nước trên thế giới và khu vực trong đó có Việt Nam cơ bản cũng đã phục hồi sau những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước lạc quan hơn, kích thích gia tăng đầu tư, kinh doanh và đổi mới sáng tạo nhờ đổi mới công nghệ, ứng dụng CNTT và những mô hình kinh doanh mới. Với sự tiến bộ và thay đổi nhanh chóng của công nghệ đã mang lại nhiều lợi thế và tiện ích cho hoạt động kinh tế của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS) đang và sẽ diễn ra mạnh mẽ, được dự đoán sẽ làm biến đổi sâu sắc thế giới. Do đó, những phương thức kinh doanh mới, công nghệ mới đang định dạng lại hệ thống sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển và phân phối. Về mặt xã hội, chúng làm thay đổi phương thức, kiểu mẫu làm việc, giao tiếp, biểu hiện, chia sẻ thông tin và cả nhu cầu giải trí của con người. Tuy nhiên, quá trình phát triển như vũ bão ấy cũng dấy lên vấn đề biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tác động và gây những thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của con người. Đây là một trong những thách thức lớn song hành cùng sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Cùng với tốc độ đô thị hóa đang và tiếp tục đạt mức cao ở hầu hết các tỉnh/thành phố trong cả nước. Xu thế di cư từ nông thôn ra thành phố, giữa các tỉnh thành khác nhau đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Cuối cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các địa phương trong thu hút các nguồn lực đầu tư, nhân lực có chất lượng và thị trường. Cùng với đó, xu thế tất yếu đặt ra là yêu cầu liên kết, hợp tác giữa các địa phương, tỉnh/thành phố, hướng đến liên kết phát triển vùng một cách hiệu quả.

Nhận thức những vấn đề nêu trên, ngày 30/12/2016 Hội thảo: “Đà Nẵng 20 năm xây dựng, phát triển và hướng đến tương lai”, nhận thấy rằng muốn xây dựng nhanh và phát triển thành phố bền vững đòi hỏi thành phố Đà Nẵng cần phải xác lập lại một tầm nhìn mới, một mô hình phát triển mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại hội nhập toàn cầu, thời đại của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, và tiến vượt trong chặng đường mới, một số nội dung cần tập trung trong thời gian tới:

Một là, Kiên trì với định hướng phát triển bền vững nền kinh tế, hướng đến tăng trưởng xanh, tập trung phát triển các lĩnh vực có lợi thế và phát triển không gian văn hóa nhằm giữ vững bản sắc tốt đẹp của người Đà Nẵng; khai thông các nguồn lực để phát triển kinh tế. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông và đô thị nhằm hình thành vị trí trung tâm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; xây dựng Đà Nẵng thành một trung tâm: Du lịch, thương mại, Khoa học Công nghệ, logistics tầm cỡ quốc tế.

Hai là, Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế nhất là kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh việc hoàn thiện phương thức, cơ chế chính sách thu hút đầu tư cũng như công tác xúc tiến đầu tư với mục tiêu thu hút các tập đoàn, tổng công ty thành lập hoặc chuyển hội sở chính đến Đà Nẵng; tạo cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển cho một số doanh nghiệp “đầu đàn”, có quy mô lớn, có sản phẩm chủ lực, mang thương hiệu thành phố, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh hơn nữa các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chính sách khởi nghiệp, trong đó lấy tri thức làm yếu tố khác biệt để thích ứng và đón đầu sự thay đổi nhanh chóng do cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư mang lại.

Ba là, Tiếp tục đổi mới cách thức phát triển nguồn nhân lực phục vụ cao khu vực kinh tế cho thành phố, đặc biệt thông qua các chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Đầu tư phát triển thông tin thị trường lao động, xây dựng cơ chế đối thoại, thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động.

Bốn là, Thực hiện tổng thể các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân hướng đến một đô thị an bình, hình thành nét văn hóa đặc trưng cho thành phố. Xây dựng Đà Nẵng hướng tới là đô thị thông minh dựa trên hai công cụ chính là công nghệ cao và công nghệ thông tin là hạt nhân vùng kinh tế Đà Nẵng, một đô thị không có kẹt xe, môi trường được kiểm soát chặt chẽ.

Như đã đề cập ở trên. Đà Nẵng hiện đang ở vào thời điểm tốt nhất để đi theo định hướng trở thành thành phố thông minh theo mô hình của riêng mình, thông qua nỗ lực xây dựng cơ cấu công nghiệp giá trị cao, kết hợp văn hóa đô thị và phát triển dịch vụ du lịch. Bên cạnh góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trở thành thành phố thông minh cũng giúp Đà Nẵng tạo giá trị cao cho tương lai phát triển hòa nhịp cùng thế giới.

Hình ảnh TP. Đà Nẵng trước năm 2000:Chao 20 nam - Dng truc thuoc TW Hình ảnh TP.Đà Nẵng hôm nay:

Chao 20 nam - Dng truc thuoc TWTS. ĐẶNG VIỆT DŨNG

ĐT&PT SỐ 65/2017

 

Check Also

ĐN

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng: Góp ý dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đà Nẵng kể từ ngày trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố …