Home / GIAO THÔNG

GIAO THÔNG

ĐÀ NẴNG: GIAO THÔNG THÔNG MINH DƯỚI MẮT MỘT CƯ DÂN

images1063737_Un_tac_thi_diem_2

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, tôi từng buồn vui với những thành tựu, những biến động, đổi thay lớn nhỏ của thành phố. Tôi không phải nhà chuyên môn về giao thông, vận tải, tôi không phải quan chức có tham gia vào hoạch định, xây dựng …

Read More »

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn

loi-ich-giao-thong-thong-minh

Nhiều năm qua, tại nhiều cuộc hội thảo, Đà Nẵng đã không ít lần đề xuất các giải pháp tích cực nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông (TNGT)… Trong đó, “ Giải pháp giao thông thông minh” là một dự án được thể …

Read More »

Về giao thông thông minh thành phố Đà Nẵng

hầm điện biên phủ

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Đà Nẵng nhận được thư mời của Liên hiệp các Hội KH&KT về tham gia viết tham luận tại hội thảo của thành phố Đà Nẵng với nội dung “Giải pháp nào cho giao thông thông minh thành phố Đà Nẵng”. Hội Khoa …

Read More »