Home / VẤN ĐỀ HÔM NAY / TIN VẮN / Hội nghị các Hội Xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên Lần thứ I Khóa VIII: 2017-2022

Hội nghị các Hội Xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên Lần thứ I Khóa VIII: 2017-2022

Ngày 7/4/2018 tại TP. Đà Nẵng, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị các Hội Xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên Lần thứ I Khóa VIII: 2017-2022. Tham dự cuộc họp có Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Ông Phạm Thế Minh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Hội Xây dựng Việt Nam; Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên cùng Đại diện lãnh đạo Hội Xây dựng các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động của Tổng Hội Xây dựng Việt Nam từ sau Đại hội VIII đến hết năm 2017 về Công tác Tổ chức; Các hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội; Hoạt động Khoa học Công nghệ; Công tác tổ chức Hội thảo & Hội nghị khoa học; Công tác Thông tin, Đối ngoại…đã được triển khai và thực hiện tốt các nội dung được đưa ra.
Hoạt động của các Hội địa phương: Các Hội đã tham gia đóng góp tư vấn phản biện vào các văn bản pháp lý, các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư của địa phương. Nhiều chuyên gia thuộc các Hội địa phương đã tham gia Hội đồng thẩm định dự án, đồ án thiết kế. Bên cạnh đó, cũng tích cực đóng góp ý kiến khi có các Hội nghị, Hội thảo do Tổng Hội tổ chức, đồng thời tham gia tích cực vào các đề tài nghiên cứu do các cơ quan quản lý nhà nước, các viện trường thực hiện.
Tại Hội nghị, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong năm 2018. Tổng Hội củng cố lại tổ chức các Hội thành viên, phát triển các Hội thành viên mới, các Chi hội ngành nghề mới theo sự phát triển của ngành Xây dựng. Và tăng cường mối quan hệ sẵn có giữa Tổng Hội với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, với Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan…nhằm thực hiện tốt chức năng tư vấn phản biện.
Trong các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội, sẽ tư vấn phản biện tập trung vào các vấn đề sửa đổi bổ sung các quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng, tập trung vào Luật Xây dựng; Luật Nhà ở, Luật Quy hoạch đô thị… Song song đó, công tác hoạt động Khoa học Công nghệ, Hội thảo, phổ biến kiến thức, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam và các Hội chuyên ngành, Hội địa phương chủ động tổ chức các Hội nghị, Tọa đàm, phổ biến kiến thức với những chủ đề mà xã hội quan tâm. Đồng thời chuyển hướng hoạt động Khoa học & Công nghệ theo hướng “Khởi nghiệp” nghĩ ra ý tưởng, nghĩ ra công nghệ và tổ chức chuyển giao.
Về hoạt động Thông tin, Đối ngoại, Tổng Hội củng cố kiện toàn trang website để nâng cao tính thời sự và nội dung phong phú của thông tin. Ngoài ra, bảo trợ hoặc trực tiếp tham gia các triển lãm, hội chợ liên quan đến ngành Xây dựng để nâng cao uy tín của Tổng Hội XDVN. Đồng thời hoạt động công tác Đối ngoại, tổ chức tốt Hội nghị thường niên của Hội đồng, điều phối Hội Kỹ thuật Xây dựng châu Á tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2018 kèm với tổ chức tốt 2 Hội thảo Quốc tế về “Thảm họa thiên tai” và “Phát triển bền vững”. Tăng cường phối hợp với các nước thuộc ACECC để tiếp nhận, trao đổi thông tin Khoa học Công nghệ nâng cao năng lực hội nhập hợp tác qua lại. Và tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động hội nhập để phát triển trong giai đoạn công nghệ 4.0.

PV.
(Đô thị & Phát triển số 73 / 2018)

Check Also

1

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN QUY HOẠCH NHANH ĐÀ NẴNG 2019

Sáng 18/7/2019, Hội nghị tổng kết dự án quy hoạch Nhanh tại Đà Nẵng đã …