Home / VẤN ĐỀ HÔM NAY / TIN VẮN / Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng

Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Xây dựng

Chiều ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng khá cao với tốc độ 8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước.

Một góc đường Bạch Đằng - Tp. Nẵng. (Ảnh: Internet)
Một góc đường Bạch Đằng – Tp. Nẵng. (Ảnh: Internet)

Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 37,5% (tăng 0,9 % so với năm 2016), đạt xấp xỉ cận dưới của các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần tứ XII (38-40%). Hiện cả nước có 813 đô thị (tăng 11 đô thị so với năm 2016). Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 77% (tăng 2% so với năm 2016), quy hoach chi tiết đạt khoảng 38% (tăng 3% so với năm 2016), quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 99,4% (tăng 0,4% so với năm 2016); Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 84,5% (tăng 1,0% so với 2016); Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85,5% (tăng 0,5% so với 2016). Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23% (giảm 0,5% so với 2016); Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4 m2 sàn/người, tăng 0,6 m2 sàn/người so với 2016; Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 81 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch năm.

Theo Quy hoạch Đô thị (Số 30+31 – 2018)

Check Also

1

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN QUY HOẠCH NHANH ĐÀ NẴNG 2019

Sáng 18/7/2019, Hội nghị tổng kết dự án quy hoạch Nhanh tại Đà Nẵng đã …