Home / VẤN ĐỀ HÔM NAY / TIN VẮN / Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP. Đà Nẵng

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Hội Quy hoạch phát triển đô thị TP. Đà Nẵng

I. Các hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

1. Công tác tổ chức

Trong 6 tháng đầu năm 2018,  Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng tiếp tục vận động và phát triển hội viên và triển khai các kế hoạch thực hiện trên tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ – Đổi mới”, do Đại hội lần IV đã đề ra.

Ngày 01/01/2018, Hội đã chính thức chuyển Văn phòng về địa chỉ mới tại số 79 – Quang Trung (tầng 3) P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu ,TP. Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3537389. Email: [email protected]

Sau Đại hội, Ban Thường vụ và Ban kiểm tra Hội đã thống nhất tinh giảm lại các Ban hoạt động Hội và tiến cử nhân sự trách nhiệm gồm:

1/ Hội đồng thi đua khen thưởng gồm 07 ủy viên. 2/ Hội đồng khoa học chuyên môn và tư vấn phản biện gồm 09 ủy viên. 3/ Ban Đối ngoại gồm 03 ủy viên. 4/ Ban kinh tế gồm 05 ủy viên. 5/ Ban Thông tin và tổ chức văn phòng gồm 04 ủy viên. 6/ Ban Kiểm tra gồm 03 ủy viên.

2. Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức

Thông tin về các hoạt động của Hội và bài báo khoa học của Hội viên được đăng trên tạp chí Quy hoạch của Trung ương Hội, tạp chí Đô thị và Phát triển. Tiếp tục phối hợp các Hội Kiến trúc sư, Xây dựng, Cầu đường Đà Nẵng, Hội Vật liệu xây dựng miền Trung để phát triển tạp chí Đô thị & Phát triển trên diễn đàn của khu vực.

3. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hội tích cực tham gia các hoạt động như: tham gia phản biện, tư vấn các đồ án thiết kế quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, những ý tưởng đề xuất nhằm tham mưu cho các cấp Lãnh đạo thành phố thông qua các bài viết trên diễn đàn của tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển. Tạp chí Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, tạp chí Người Xây Dựng thuộc Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, tạp chí Quy hoạch Đô thị của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam. Bên cạnh đó Hội đã tham dự và tham luận nhiều buổi Hội thảo khoa học. Tiến hành tổ chức một số cuộc tọa đàm đối với các hội viên của Hội, Hội thảo khoa học theo các chuyên đề về Quy hoạch phát triển đô thị có tính chuyên môn và xã hội thời sự cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã tham góp ý về việc: Chọn lựa các dự án trọng điểm và tạo động lực phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030; tham gia góp ý Báo cáo ý tưởng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Góp ý về Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050; Góp ý phương án thiết kế nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nút giao thông phía Tây Cầu Rồng; Góp ý về phương án khu đô thị mới Hòa Tiến, Hòa Châu huyện Hòa Vang.

-Tham gia các Hội thảo khoa học do UBND TP. Đà Nẵng, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và các đơn vị hữu quan tổ chức như: Xúc tiến đầu tư dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng; Hội thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức.

– Tham gia hội thảo Giải pháp bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh – mặt nước thành phố Hà Nội đáp ứng mục tiêu quy hoạch và tạo bản sắc đô thị.; Hội thảo Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với hệ thống hạ tầng đô thị tại các thành phố lớn Việt Nam; viết tham luận và tham gia hội thảo 60 năm ngành Xây dựng với sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam do Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam tổ chức.

– Tham gia hội thảo: Sản xuất, tiêu thụ Vật liệu xây dựng không nung. Những vướng mắc, tồn tại và giải pháp cho vật liệu xây dựng không nung, do Chi hội Vật liệu xây dựng miền Trung – Tây Nguyên tổ chức.

– Phối hợp với Hội Xây dựng thành phố Đà Nẵng hội thảo: Phát triển và quản lý Condotel – Cơ sở pháp lý và thực tiễn.

II. Phương hướng và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018

1. Công tác tổ chức, xây dựng Hội

– Củng cố phát triển hội viên tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị trong bối cảnh mới.

– Nâng cao hơn nữa các ban chuyên môn của Hội để tập hợp và phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo của hội viên đóng góp tích cực vào các hoạt động quy hoạch và phát triển đô thị của thành phố.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên, củng cố và tăng cường hoạt động của các chi Hội; Lập danh sách Hội viên; Lập danh sách cấp và đổi thẻ Hội viên. Đẩy mạnh hiệu quả công tác thu hội phí đầy đủ và tự nguyện. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng.

– Ban hành quy chế hoạt động của văn phòng Hội như chế độ làm việc và các chính sách có liên quan. Tổ chức văn phòng Hội tinh gọn chuyên nghiệp.

– Lập kế hoạch tổ chức các sự kiện để chào mừng 20 năm ngày thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam và 20 năm thành lập Hội Quy hoạch Phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng.

– Thực hiện danh bạ hội viên là KTS, KS đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

2. Hoạt động khoa học, kỹ thuật

– Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội, trong đó coi trọng nhiệm vụ tư vấn phản biện, giám định xã hội và hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, lý luận về quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị là then chốt.

– Tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học “ Định hướng quy hoạch và phát triển trung tâm các khu vực đô thị Đà Nẵng” .

– Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật, Sở Giao thông – Vận tải thành phố Đà Nẵng; tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển tổ chức hội thảo “ Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng” và tổ chức tọa đàm học thuật chuyên môn ít nhất 02 chuyên đề  từ đây đến cuối năm.

– Đề xuất ý tưởng và các đề tài nghiên cứu khoa học về quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các trục chính trung tâm thành phố.

– Ấn bản và phát hành tập sách về: Lý luận và phê bình trong quy hoạch và kiến trúc Đà Nẵng (tổng hợp các bài viết của các kiến trúc sư, kỹ sư trong công tác kiến trúc – quy hoạch – xây dựng tại thành phố Đà Nẵng) trong giai đoạn kể từ Đà Nẵng trực thuộc thành phố Trung ương và Đô thị loại 1 cấp Quốc gia.

– Xây dựng đề tài khoa học “Giải pháp xây dựng và quản lý hệ thống bản đồ trong quy hoạch và quản lý phát triển thành phố Đà Nẵng” trình Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí thực hiện cho năm 2019.

3. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao

– Tiếp tục Tổ chức giải bóng đá Hội Kiến trúc sư – Hội Quy hoạch PTĐT TP. Đà Nẵng lần thứ II – 2018 (hoạt động này được đưa vào sự kiện Chào mừng 20 năm thành lập Hội).

4. Hoạt động truyền thông

– Tiếp tục xây dựng và liên kết các Hội Kiến trúc, Xây dựng, Cầu đường, Vật liệu xây dựng thành phố Đà Nẵng bằng phương thức vận động hội viên tham gia bài vở để đăng đàn trên tạp chí Đô thị và Phát triển, qua đó phổ biến thông tin hoạt động Hội và thực hiện công tác lý luận, phê bình về quy hoạch PTĐT tại địa bàn các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.

PV.

Check Also

IMG_3806

Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng

A/ Tình hình hoạt động năm 2019 Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ …