Home / THÔNG TIN / Kết quả hoạt động của Chi hội Vật liệu xây dựng miền Trung – Tây Nguyên và phương hướng hoạt động năm 2018

Kết quả hoạt động của Chi hội Vật liệu xây dựng miền Trung – Tây Nguyên và phương hướng hoạt động năm 2018

Ngày 20/01/2018 Chi hội Vật liệu Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức Hội Nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Về tham dự Hội nghị có ông Tống Viết Nga – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam

Công tác tổ chức phát triển Hội

Với mục tiêu phát triển hội viên nhằm tập hợp đông đảo các doanh nghiệp để có sự hợp tác với nhau trong các công việc, có tiếng nói chung trong việc bảo vệ quyền lợi của hội viên, việc phát triển hội viên không chỉ giới hạn trong các trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu mà chú trọng cả các thành viên có liên quan lợi ích có khả năng hợp tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp như: các cá nhân và tổ chức khoa học vật liệu của các trường Đại học, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các nhà sản xuất thiết bị, các nhà kinh doanh vận tải, các cảng biển, xuất nhập hàng hóa, các ngân hàng để hợp tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư, đổi mới công nghệ mới cho sản xuất. Trong năm 2017, Chi hội đã nạp thêm 03 hội viên gia nhập hội: Công ty TNHH Một Thành Viên Nghiêm Bình, Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Bất động sản An quốc, công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng  giao thông Vinaco và hoàn thành giấy chứng nhận cho Hội viên.

    Công tác hỗ trợ hội viên trong đầu tư, đổi mới công nghệ, chất lượng tiêu thụ sản phẩm

Năm 2017, Tổ chức Hội thảo “Phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2017” đã được tổ chức ngày 22/4/2017 do Chi hội vật liệu xây dựng miền Trung – Tây Nguyên chủ trì. Hội thảo đã thu hút các báo cáo tham luận của các chuyên gia về nội dung: “sản xuất tiêu thụ VLXD Miền Trung – Tây Nguyên. Những vướng mắt tồn tại và giải pháp cho VL xây không nung”. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm VLXD, khoa học công nghệ và thiết bị sản xuất VLXD không nung – động lực phát triển bền vững ngành VLXD khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Phối hợp với Bộ khoa học Công nghệ, Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo Tổng kết đề án phát triển sản xuất gạch không nung với sự tham gia của các hội viên, các Sở Xây dựng miền Trung – Tây Nguyên. Chi hội đã có tham luận về tình hình đầu tư phát triển sản xuất gạch không nung tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên tại các Hội thảo Tổng kết được đánh giá là có chất lượng;

Tham gia cùng với Dự án của Bộ Khoa học Công Nghệ triển khai lớp đào tạo về sản xuất sử dụng gạch không không nung ở Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Nhìn chung, các hoạt động và các chuyên đề Hội thảo đều đạt chất lượng cao và thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học các chuyên gia đầu ngành cũng như các nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Công tác thông tin thị trường và khoa học công nghệ

Mặc dù có nhiều khó khăn của Chi hội mới thành lập hơn hai năm, kinh phí hoạt động khó khăn, đội ngũ làm công tác hội kiêm nhiệm phân tán và nhiều biến động nhưng năm 2017, bám sát phương châm hoạt động của Chi hội là “Chung sức, đồng lòng, hợp tác đổi mới và phát triển bền vững” lấy mục tiêu phục vụ chính là các Hội viên của Chi hội cung cấp thông tin cho các hội viên về công nghệ, thị trường, hội nhập, tình hình phát triển chung của ngành vật liệu cả nước và khu vực, kết nối hợp tác giữa các Hội viên trong và ngoài Hội.

Chi hội đã phối hợp với dự án tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam của Bộ Khoa học Công Nghệ, lên phương hướng làm việc với các doanh nghiệp có ý định đầu tư, đang đầu tư dự án môi trường. Với kinh nghiệm nhiều năm về ngành VLXD chi hội đã lập được một số dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công ty Phát triển nông thôn Đại Lộc tại Quảng Nam – Tư vấn Thiết kế lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công ty TNHH Vật Liệu xây dựng Kim Sang tại Bình Định – Tư vấn thiết kế lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Kết nối giao lưu hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài Hội.

– Năm 2017, phối hợp ký kết với Hội Xây dựng Quảng Nam trong việc hợp tác, phối hợp giữa hai hội và hội viên hai hội; Phối hợp với Hội Xây Dựng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá việc sử dụng VLXD trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng;  Phối hợp với Bộ Khoa học Công Nghệ, Bộ Xây Dựng, Sở Xây Dựng tham gia đề án phát triển sản xuất gạch không nung tại Đà Nẵng với sự tham gia của các hội viên, các Sở Xây Dựng Miền Trung – Tây Nguyên. Chi hội đã có tham luận về Đầu tư phát triển sản xuất gạch không nung tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên được đánh giá là có chất lượng.

IMG_0028

 Phướng hướng hoạt động năm 2018

  1. Về công tác tổ chức và phát triển hội viên

Hiện nay, số cán bộ kiêm nhiệm của Chi hội đã nghỉ và chuyển công tác nên cần bổ sung cán bộ Văn phòng thường trực, chuyên trách hợp lý để nâng cao chất lượng công tác hội;

  1. Công tác kết nối, giao lưu doanh nghiệp

Tiếp tục phối hợp với các Hội, các Sở Xây Dựng trên địa bàn và các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo chuyên đề về VLXD, về đầu tư và sử dụng gạch không nung, về hội nhập kinh tế quốc tế, … để các hội viên có điều kiên tham gia và cập nhập những thông tin mới liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng; Tăng cường hợp tác giao lưu với các Hội ngành nghề trên địa bàn, nhất là các Hội Xây Dựng để các Hội viên có điều kiên giao lưu hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Phối hợp Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương tại Miền Trung – Tây Nguyên để giúp các doanh nghiệp có điều kiện tham gia giới thiệu các sản phẩm ở các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

  1. Công tác tư vấn thông tin khoa học kỹ thuật, phản biện, giám định xã hội

– Đảm bảo thường xuyên cung cấp thông tin và tạp chí VLXD của hội cho các hội viên phổ biến tuyên truyền các công nghệ mới, sản phẩm mới trong công nghệ sản xuất VLXD cho các hội viên;  Phối hợp với các nhà khoa học, Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ giúp các doanh nghiệp trong việc đổi mới, đầu tư, lựa chọn công nghệ sản phẩm mới; Tham gia công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo quy định của nhà nước và các tỉnh thành địa phương; tư vấn khoa học kỹ thuật giúp các doanh nghiệp Hội viên trong đầu tư đổi mới trang thiết bị và phát triển sản xuất; kiến nghị tới các cơ quan nhà nước thực hiện các chính sách trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt trong sản xuất và tiêu thụ vật liệu không nung.

PV

ĐTPT số 71-72/2018

Check Also

Doan Chu tich và Doan thu ky

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025

 Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, …