Tin

Bài mới nhất

SUY NGHĨ VỀ ĐÔ THỊ BIỂN

2

1. Sơn Tinh – Thủy Tinh Trong truyền thuyết, dù mỗi người có một thế mạnh không thể so sánh và phân hạng cao thấp nhưng Sơn Tinh lấy được Mỵ Nương Công chúa, Thủy Tinh là nhân vật phản diện. Biển trong truyền thuyết không phải là biển xanh …

Read More »