Tin

Bài mới nhất

Sơ khảo cuộc thi vẽ “Văn hóa giao thông trong mắt em”

s3

Cuộc thi vẽ “Văn hóa giao thông trong mắt em” được phát động từ ngày 15/6/2019 và kết thúc nhận tác phẩm ngày 25/9/2019, Ban tổ chức đã nhận được 579 tác phẩm tham dự đến tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Để kết …

Read More »

Phỏng vấn Ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng về phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Đà Nẵng

Ông-Đặng-Việt-Dũng-Phó-chủ-tịch-UBND-TP

1. Xin Ông cho biết các thách thức mà Đà Nẵng đang gặp phải trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn nói chung và ô nhiễm từ rác thải nhựa và nilon nói riêng để hướng đến việc xây dựng thành phố môi trường? Đối với chất thải …

Read More »