Tin

Bài mới nhất

Daianji – Ngôi cổ tự danh tiếng ở cố đô Nara

2

Tôi viếng thăm chùa Daianji (Đại An tự) ở Nara hai lần. Lần đầu vào tháng 8 năm 1997, khi tôi tới Nara để tham dự một khóa đào tạo trong lĩnh vực khảo cổ học do Viện nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa Nara tổ chức. …

Read More »