Home / QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Quảng Nam hướng đến tiêu chí đô thị thông minh

quang-nam-dau-an-20-nam1484462380

Xây dựng đô thị thông minh đang là mục tiêu của nhiều đô thị trên thế giới, nhằm hướng đến sự phát triển hài hòa, tổng thể về mọi mặt của đô thị. Tuy còn nhiều chỉ số chi tiết khác nhau để đánh giá 1 đô thị thông minh, …

Read More »

Hình thái không gian của đô thị Hội An

tf_170227024849_421015

Trải qua một thời gian dài tồn tại và phát triển, đô thị cổ không chỉ lưu giữ những di sản văn hóa phi vật thể mà còn chứa đựng những đặc tính vật thể riêng mà những đô thị hiện đại dường như phai nhạt dần. Vấn đề nổi …

Read More »