Home / QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG

QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG

Đại hội Đại biểu Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII – Nhiệm kỳ: 2019 – 2024

IMG_3907

Ngày 17/8/2019, tại TP. Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư TP. Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) nhằm tổng kết, đánh giá công tác hoạt động trong nhiệm kỳ trước, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ mới trên tình …

Read More »

Phát triển không gian công cộng ngoài trời làm trung tâm: Một phương pháp tổ chức không gian đo thị hiệu quả và có lợi cho sức khỏe cộng đồng

ny

Không gian công cộng (KGCC) ngoài trời tại các khu dân cư là một trong những yếu tố quan trọng của một đô thị sống tốt. Một khu dân cư thiếu KGCC ngoài trời, người dân sẽ không đủ chỗ để thực hiện các hoạt động thể chất và giao …

Read More »

Đà Nẵng – Chức phận con tàu phá băng

ĐÃ SỬA

1. Nhìn về quá khứ Người Pháp đến Đà Nẵng từ thế kỷ thứ XVII. Đó là các nhà truyền giáo đạo Thiên Chúa và buôn bán. Rồi căn cứ vào các bản tường trình của các thừa sai nói về sự thuận lợi của cửa biển Đà Nẵng (Gibraltar …

Read More »