KIẾN TRÚC

Dòng sông Cổ Cò

Dòng sông Cổ Cò

Thế kỷ 19, Cửa Đại (Hội An) ngày càng bị thu hẹp, phù sa bồi lấp khiến các thuyền lớn không còn ghé được cảng. Kể từ đó, Cổ Cò trở thành “dòng sông chết” trôi qua hàng thế kỷ với bao thăng trầm của lịch sử. Người Quảng gần …

Read More »

Người Cor và vốn di sản văn hóa dân tộc

Người Cor và vốn di sản văn hóa dân tộc

Đồng bào Cor sinh sống ở xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam chiếm 97%. Sau mùa thu hoạch, người Cor tổ chức ăn tết mùa. Tiếng chiêng ngày hội đã vang lên khắp núi rừng. Được sự hỗ trợ của huyện Bắc Trà My, từ ngày 8 …

Read More »

Thiền học trong nghệ thuật và kiến trúc

Thiền học trong nghệ thuật và kiến trúc

Nghệ thuật và kiến trúc thể hiện nếp sống và hệ thống tư tưởng của từng thời đại. Bởi vậy, muốn tìm hiểu về các nền văn hóa, tôn giáo và phong tục trong nhân gian thì nghệ thuật  và kiến trúc đóng vai trò rất quan trọng. Nghệ thuật …

Read More »