Home / QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG (page 12)

QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG

ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN THÔNG MINH

Bãi biển Florida (Mỹ) - Ảnh: Internet

Phát triển đô thị theo biến đổi khí hậu Ngành xây dưng Việt Nam đã có chủ trương và quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng vẫn mang tính thử nghiệm hoặc áp đặt, còn thiếu nhiều chiến lược như: tầm nhìn chung cho quy hoạch tổng …

Read More »

Đà Nẵng 20 năm quy hoạch và phát triển đô thị

Khu-do-thi-moi-Tho-Quang

Kể từ khi tách tỉnh 1997 đến năm 2017 – Thành phố Đà Nẵng vừa tròn 20 năm trở thành thành phố trực thuộc TW. Từ 01 thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh (tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng) với số dân ít ỏi. Kinh tế nghèo nàn, hạ tầng đô …

Read More »