Home / QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG (page 17)

QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG

Yếu tố không gian mặt nước trong đô thị

Trước thềm biển lớn

Nhu cầu không gian mặt nước cũng cao như đối với cây xanh trong việc tạo cảnh quan đô thị và cải thiện vi khí hậu nơi đây. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến cây xanh mà không chú ý đến không gian mặt nước. Cả hai yếu …

Read More »

Môi trường & Cảnh quan công nghiệp

Môi trường & Cảnh quan công nghiệp

Sự phát triển của môi trường cảnh quan công nghiệp có ảnh hưởng nhất định tới sự phát triển của môi trường cảnh quan đô thị và ngược lại. Chính vì vậy mà môi trường cảnh quan công nghiệp phải được quan tâm và coi trọng như môi trường cảnh …

Read More »

Trước thềm biển lớn

Trước thềm biển lớn

Trong lịch sử dân tộc, Đà Nẵng không chỉ là tên gọi của một thành phố cảng lớn nhất ở miền Trung Việt Nam mà còn là một địa danh gắn liền với công cuộc mở mang bờ cõi Đại Việt từ nhiều thế kỷ trước, một cửa ngõ trong …

Read More »

Nhận diện Đô thị Điện Bàn – Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển bền vững kết nối với hai đô thị hiện hữu Đà Nẵng – Hội An

Nhận diện Đô thị Điện Bàn – Định hướng và giải pháp đầu tư phát triển bền vững kết nối với hai đô thị hiện hữu Đà Nẵng – Hội An

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung mà thành phố Đà Nẵng là đô thị trung tâm của vùng có vị thế quan trọng trong quá trình đô thị hóa của cả nước. Viện quy hoạch xây dựng thành phố Đà Nẵng, đô thị loại I cấp quốc gia cần …

Read More »