QUY HOẠCH

Đô thị và cuộc đấu tranh cũ – mới

slide-dat-nen-chung-cu-biet-thu-lien-ke-thanh-ha-muong-thanh-cienco5-2

    Các di sản kiến trúc đô thị cần được bảo tồn, cải tạo và nâng cấp để trở thành những thành phần vừa quý hiếm lại vừa bình đẳng trong cơ thể đô thị hiện đại.     1 . Các đô thị cũ đều có những tích …

Read More »

Hai thành phố bên bờ sông Hàn

phao hoa song han

Seoul- Thủ đô Hàn Quốc nằm trên bờ sông Hàn nước Hàn Đà Nẵng- Đô thị loại 1 nằm trên bờ sông Hàn nước Việt Seoul ra khỏi chiến tranh cách đây trên 50 năm Đà Nẵng cũng ra khỏi chiến tranh trên 30 năm Seoul đang phấn đấu là …

Read More »