QUY HOẠCH

Tầm nhìn quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng

39821938_670289933343130_2325042509459226624_n

Đà Nẵng là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Hiện nay, Đà …

Read More »

Những hệ lụy – tồn tại – bất cập đối với các định hướng phát triển theo các quy hoạch được phê duyệt tại thành phố Đà Nẵng

images

Trong một bài viết trước đây về kiểm soát phát triển đô thị tại thành phố Đà Nẵng, chúng tôi đã đề cập đến 5 lĩnh vực chính mà hoạt động kiểm soát trong giai đoạn 20 năm vừa qua đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập. Các …

Read More »

Hình thành cấu trúc thiên nhiên trong lòng đô thị

images1470302_1

Làm gì để xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị xanh và phát triển bền vững, hay những giải pháp nào mang tầm chiến lược góp phần quy hoạch thành phố một cách bài bản, khoa học… là những vấn đề thời sự được các chuyên gia, nhà quan …

Read More »