Home / QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG / QUY HOẠCH / Quy hoạch đô thị Đà Nẵng – Tầm nhìn và phát triển

Check Also

dat-vuon-da-nang-tang-gia

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất …