Home / QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG / QUY HOẠCH / Quy hoạch đô thị Đà Nẵng – Tầm nhìn và phát triển

Check Also

nghi-quyet-giai-thich-luat-quy-hoach_2708122901

Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và quản lý phát triển đô thị: Từ thực tiễn đến yêu cầu đổi mới

I. Các vấn đề cụ thể cần đổi mới Trước yêu cầu của thực tiễn …