Home / THÔNG TIN / GIỚI THIỆU / Ra mắt câu lạc bộ nhiếp ảnh kiến trúc sư – Hội kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng

Ra mắt câu lạc bộ nhiếp ảnh kiến trúc sư – Hội kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng

CLB Nhiếp ảnh KTS Đà Nẵng ra đời với mục đích tập hợp, động viên Hội viên vui chơi, sáng tác nhiếp ảnh, giao lưu văn hoá ảnh trong giới và ngòai giới KTS. Thông qua đó, CLB giới thiệu đến cộng đồng các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị nghệ thuật của giới KTS Đà Nẵng.

CLB tổ chức và họat động theo nguyên tắc tự nguyện, tập họp và gia nhập theo sở thích, tự quản, tự trang trải chi phí họat động, có sự tài trợ của Hội KTS Tp.Đà Nẵng và từ các nguồn tự huy động, tự chịu trách nhiệm.

Điều kiện trở thành hội viên CLB nhiếp ảnh KTS Đà Nẵng:

– Là Hội viên Hội KTS TpĐà Nẵng.

– KTS hội viên Hội KTS các tỉnh thành khác, KTS chưa phải là Hội viên Hội KTS Tp.Đà Nẵng, được gia nhập theo một thủ tục với những điều kiện sẽ được quy định riêng.

– Yêu thích nhiếp ảnh, chấp nhận Điều lệ và nội quy của CLB.

Ban chủ nhiệm lâm thời CLB Nhiếp ảnh KTS Đà Nẵng:

  1. KTS Nguyễn Ngọc Vinh, Giám đốc C.ty B.L.V Arch  – Chủ nhiệm
  2. KTS Phan Bảo An, Giảng viên Khoa Kiến trúc BKĐN – Phó chủ nhiệm

Check Also

ĐN

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP. Đà Nẵng: Góp ý dự thảo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Đà Nẵng kể từ ngày trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *