Home / THÔNG TIN / Tổng kết hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của hội KHKT Cầu đường Đà Nẵng

Tổng kết hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của hội KHKT Cầu đường Đà Nẵng

Ngày 17/3/2017, tại khách sạn Vinpearl – Phú Quốc, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của BCH Trung ương Hội lần thứ 3 khóa IV (2014 – 2019).

Theo Báo cáo hoạt động của Trung ương Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trình bày tại Hội nghị, năm 2016, về công tác chính trị tư tưởng luôn được sự quan tâm của Trung ương Hội và kịp thời phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị của cấp trên đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội, các Hội cơ sở, Chi hội, Hội viên tập thể để biết và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2016 Lãnh đạo Hội và Ban phát triển Hội viên đã tích cực đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên. Và để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả Trung ương Hội đã thường xuyên xem xét và kiện toàn tổ chức, cụ thể: Rà soát bổ sung Quy chế hoạt động Văn phòng Trung ương Hội; Định kỳ Thường trực Đoàn Chủ tịch họp mở rộng mỗi quý một lần để đánh giá kết quả hoạt động của Quý và bàn triển khai công việc trong các Quý tiếp; Thường xuyên liên lạc nắm bắt hoạt động của các Hội địa phương, chi hội, hội viên tập thể đồng thời phân công trách nhiệm cho các Hội cơ sở.

Trong đó, công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Hội, năm 2016 lãnh đạo Trung ương Hội luôn quan tâm đến các vấn đề quy hoạch và quản lý đô thị tại các địa phương trên cả nước đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, thông tin luôn được các chuyên gia của Hội nhiệt tình tham gia một phần để tiếp tục cống hiến những nghiên cứu thiết thực trong lĩnh vực nghề nghiệp cho xã hội. Đồng thời, công tác Hợp tác quốc tế và Đào tạo Hội vẫn duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác, làm việc với nhiều tổ chức quốc tế ký kết ghi nhận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển đô thị và đào tạo.

Kế hoạch trọng tâm mà Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cần chú trọng thực hiện trong năm 2017, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác lý luận phê bình về Quy hoạch phát triển đô thị thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh việc phát triển các Hội cơ sở. Chủ động đẩy mạnh công tác phản biện xã hội, phối hợp với các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học trọng tâm vào các vấn đề Quy hoạch phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng các đô thị Việt Nam có bản sắc, phát triển bền vững. Đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Xây dựng; Tham gia đầy đủ hội đồng thẩm định các đồ án, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Xây dựng, ngành và các tỉnh – thành phố theo yêu cầu, kiện toàn, phát huy hiệu quả của tạp chí Quy hoạch đô thị và dự kiến thành lập báo điện tử phục vụ công tác thông tin của Hội vào cuối năm 2017.

Check Also

Doan Chu tich và Doan thu ky

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025

 Sáng 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, …