Home / VẤN ĐỀ HÔM NAY / Trên con đường ta đi tới

Trên con đường ta đi tới

Để thực hiện và đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, tạo động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết những năm tiếp theo; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, xử lý các sai phạm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, củng cố nhân sự chủ chốt, tập trung ổn định tình hình, tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Nhờ đó, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Ông Trương Quang Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 tổ chức ngày 1-12
Ông Trương Quang Nghĩa Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 tổ chức ngày 1-12

Hầu hết, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 58.597 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2016 (KH tăng 9-10%). Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 54.451 tỷ đồng, bằng 104,5% KH, tăng 8,1%. Các loại hình dịch vụ tài chính – ngân hàng, vận tải, công nghệ thông tin – truyền thông tiếp tục phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất ước thực hiện 50.248 tỷ đồng, đạt 89,8% KH, tăng 8,8% so cùng kỳ, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 9,3%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 2.570 tỷ đồng, 121,2% KH, tăng 3,7% so cùng kỳ. Công tác quản lý điều hành thu ngân sách được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước thực hiện 23.379,3 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán.

Các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được chỉ đạo đẩy mạnh. Tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế quan trọng như: Tọa đàm Xúc tiến đầu tư bất động sản, Hội nghị thông tin về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Diễn đàn hợp tác kinh tế, nông nghiệp Đà Nẵng – Sơn Đông (Trung Quốc), Hội nghị Thượng đỉnh Golf Châu Á – Thái Bình Dương 2017. Đặc biệt, thành phố đã phối hợp tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các hoạt động bên lề, nhất là Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, mở ra cơ hội lớn cho Thành phố quảng bá hình ảnh ra thế giới, xúc tiến đầu tư, liên kết, liên doanh và phát triển du lịch.

Toàn cảnh buổi họp kín Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25
Toàn cảnh buổi họp kín Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25

Các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường được quan tâm, thực hiện khá tốt. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gắn với các hoạt động khởi nghiệp được quan tâm, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắt cho doanh nghiệp triển khai dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Chương trình thành phố “4 an” được tập trung triển khai hiệu quả, gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhận được sự hưởng ứng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế tiếp tục được đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

????????????????????????????????????

 Trên cơ sở các Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội thứ XXI Đảng bộ thành phố, Thành ủy đã đề ra mục tiêu tổng quát năm 2018 là “Phát huy thành công sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp; chú trọng phát triển các ngành kinh tế then chốt và có khả năng cạnh tranh, nhất là lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin và công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giải quyết các điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả các chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, bảo vệ môi trường. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; tập trung các giải pháp triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh”.

Để thực hiện Chủ đề năm 2018: “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” được thành công và hiệu quả, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị:

– Các ban ngành thành phố chủ động liên hệ, kết nối chặt chẽ với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động tại APEC cũng như Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch; triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 33-NQ/TW (khóa IX), sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 75-KL/TW của Bộ chính trị (khóa XI), Nghiên cứu đề xuất cơ chế vượt trội để thành phố phát triển.

– Phát triển ngành du lịch theo hướng văn minh, dịch vụ chuyên nghiệp. Tăng cường quản lý, kiểm tra, chống thất thu thuế trên lĩnh vực dịch vụ. Khuyến khích đầu tư các trung tâm thương mại; nghiên cứu phương án đầu tư chợ Hàn, chợ Cồn kết hợp chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa; tiếp tục triển khai các tuyến phố chuyên doanh. Chú trọng kêu gọi, đầu tư, khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung, công nghệ cao. Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Đôn đốc triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó, lưu ý phát triển khu vực Tây và Tây Bắc, Khu kinh tế biển, Chính quyền Cảng… Thực hiện nghiêm túc ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về các dự án trên bán đảo Sơn Trà; phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nghiên cứu các giải pháp chống ùn tắt, giảm tai nạn giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng không phép, hậu cấp phép xây dựng; xác định trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu khi để xảy ra sai sót, hướng đến chấm dứt tình trạng xây dựng trái phép, không phép. Ưu tiên nguồn lực, ngân sách đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, ngập úng, xử lý sạt lở đê kè ven biển. Tăng cường kiểm soát khai thác rừng, nhất là khu vực giáp ranh và tình trạng tận thu cát trắng trên địa bàn quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản, ảnh hưởng môi trường và cảnh quan khu vực.

– Tiếp tục thực hiện chương trình Thành phố 4 an, Thành phố 5 không, 3 có; duy trì thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, công tác giảm nghèo đa chiều. Đưa vào hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố; tập trung bình ổn thị trường, có kế hoạch chăm lo Tết cho các tổ chức nhân dân, gia đình chính sách chu đáo, tiết kiệm, an toàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm, đặc biệt trong dịp cuối năm, lễ Tết; quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, quản lý địa bàn cư trú. Đánh giá hiệu quả, tăng cường xử phạt qua hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh và tiếp tục nghiên cứu triển khai các vị trí khác. Tăng cường quản lý hoạt động xe tải, xe ben, xe buýt, taxi.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chỉ đạo tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Kế hoạch số 41-KH/TU về thực hiện Thông báo số 292-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất những chủ trương mới, sáng tạo, đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Tổ chức tốt các đoàn kiểm tra bảo đảm theo kế hoạch, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trên tinh thần xây dựng, chỉ ra khuyết điểm để đảng viên nhận thấy, rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa. Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.

DN3

Phấn đấu duy trì thứ hạng cao các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Chỉ số cải cách hành chính. Cần thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo dõi, xử lý đến cùng, dứt điểm đơn thư của người dân, tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài và lợi dụng việc khiếu kiện gây mất trật tự xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành đoàn thể cần tăng cường đối thoại với các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân lao động, phụ nữ; lắng nghe và giải quyết kịp thời các bức xúc trong nhân dân.

Năm 2017 đã đi qua, để nhường lại cho một hành trình mới. Dẫu rằng, cái được và cái chưa được vẫn còn đó, mà cuộc sống thì vẫn luôn phải tiếp diễn đòi hỏi ở mỗi chúng ta có trách nhiệm phải luôn giữ vững vai trò là làm sao cho xã hội được lạc nghiệp, phồn vinh, vững chãi… Và còn những ai đó đang ngập ngừng trên con đường đi tới hãy cố gắng giũ bỏ những toan tính cùng chung tay đặt lại cho mình những viên gạch mới hướng tới lời kêu gọi của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI: Toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động sáng tạo, ra sức khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

+ Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 9 – 10% so với ước thực hiện năm 2017;

+ Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,8 – 9,8%;

+ Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 8-9%; trong đó công nghiệp tăng 8,5-9%;

+ Giá trị sản xuất thủy sản – nông – lâm tăng 3,5 – 4,5%;

+ Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12 – 13%;

+ Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng ít nhất 5% so với dự toán ngân sách Nhà nước Trung ương giao;

+ Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 40.000 tỷ đồng, tăng 6-7%;

+ Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm đạt 4,04%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51% và tỷ lệ thất nghiệp khu thành thị còn 3,4%;

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm theo chuẩn thành phố còn 1,25%; + Phát triển trên 2.000 đảng viên đảm bảo chất lượng, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có từ 90% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2018.

Nguyễn Cửu Loan

ĐTPT số 71-72/2018

 

Check Also

Ông Trần Ngọc Hùng

Phát triển và quản lý Condotel – Cơ sở pháp lý và thực tiễn

Hiện nay trên cả nước nói chung và khu vực miền Trung – Tây Nguyên …