spedra
avanafil
Home / TIN HOẠT ĐỘNG / Đà Nẵng, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021

Đà Nẵng, kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021

hb

Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố ngay từ đầu năm đã chỉ đạo các sở, ngành, và các địa phương… thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe  nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Với những nổ lực năm 2021: “ Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, thành phố Đà Nẵng đã và đang kiểm soát khá tốt nguy cơ lây lan dịch bệnh, các hoạt động phát triển kinh tế những tháng đầu năm cơ bản được duy trì, vốn đầu tư công thực hiện tăng trưởng tích cực, an ninh xã hội được quan tâm thực hiện. Phần lớn các ngành kinh tế bước đầu có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 4,99% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 1,05%  so với 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020. Nếu xét trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 4 về tốc độ tăng và quy mô GRDP tiếp tục dẫn đầu trong vùng. Xét trên phạm vi cả nước, quy mô GRDP của Đà Nẵng chiếm hơn 1,3% trên tổng GDP và tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 16 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Nông, lâm nghiệp và thủy sản: Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tương đối ổn định, năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng cao hơn so với cùng kỳ, thành phố đã triển khai các mô hình khuyến ngư, nông, lâm theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng và sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, hoạt động khai thác thủy sản gặp khó khăn do ngư trường đánh bắt không thuận lợi, tăng trưởng toàn ngành giảm nhẹ 0,08% so với cùng kỳ, trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,0%; lâm nghiệp tăng 3,46%; thủy sản giảm 1,61%.

– Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): trên địa bàn bình quân 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 43,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,5%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; sản xuất nước và xử lý nước thải, rác thải ước giảm 2,9%.

– Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng chung như sau: hoạt động thương mại tăng 8,62%, với tỷ trọng đóng góp 23,6% vào mức tăng chung, đây cũng là ngành có mức đóng góp cao nhất trong khu vực dịch vụ; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,45%, đóng góp 11,6%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 8,69%, đóng góp 11,6%; vận tải và kho bãi tăng 4,67%, đóng góp 9,7%; hoạt động thông tin và truyền thông tăng 3,81%, đóng góp 10,7%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 20,40%, đóng góp 8,4% vào mức tăng chung.

– Hoạt động tài chính ngân hàng: tiếp tục được đẩy mạnh, thị trường bảo hiểm tăng trưởng tích cực. Tăng trưởng toàn ngành 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7,45% so với cùng kỳ, đóng góp gần 3.012 tỷ đồng vào quy mô GRDP.

-Lĩnh vực đầu tư và xây dựng:

+ Cùng với lực đẩy từ xuất khẩu và tiêu dùng, đầu tư công được xem là một trong những bánh xe quan trọng của “cỗ xe tam mã” để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2021. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước tăng ở mức 65,2%, đây là một trong những mức tăng cao nhất  6 tháng đầu năm giai đoạn 2017 – 2021, đã bù đắp sự tụt giảm của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2021.

+ Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 18.253 tỷ đồng tăng hơn 2,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn khu vực nhà nước đạt 4.597 tỷ đồng, chiếm 25,2% trên tổng số vốn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2020; khu vực ngoài nhà nước đạt 10.868 tỷ đồng, chiếm 59,5%, tăng 15,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.788 tỷ đồng, chiếm 15,3%, giảm 42,4%.

+ Hoạt động xây dựng đã có những dấu hiệu lạc quan, ước 6 tháng đầu năm 2021, giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 2,97%, đóng góp 0,19 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Trong đó, hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng mạnh sau sự sụt giảm sâu của năm 2020; bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh tiến độ thi công, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, hoạt động xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng cũng đạt mức tăng tương đối, hơn 4,0% so với cùng kỳ.

+ Về thu hút đầ tư trong nước, tính đến ngày 15/6/2021, thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.016 tỷ đồng, trong đó: có 03 dự án ngoài KCN, tổng vốn đầu tư 1.827,4 tỷ đồng và 08 dự án trong các KCN, khu CNC, tổng vốn đầu tư 188,4 tỷ đồng.

+ Về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tính đến 15/6/2021, thành phố đã cấp mới 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 147,98 triệu USD, giảm 36 dự án so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên vốn đầu tư đã tăng 24,9%; có 10 dự án đăng ký điều chỉnh vốn với mức vốn tăng thêm đạt 8,93 triệu USD; 30 lượt góp vốn mua cổ phẩn, tổng giá trị góp vốn đạt 2,53 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện từ phía đối tác nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 116 triệu USD, giảm 44,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Một số giải pháp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp với các biến thể mới, lây lan nhanh, đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh xã hội của địa phương. Do đó, kinh tế thành phố Đà Nẵng trong những tháng tới sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, việc đạt mục tiêu tăng trưởng trên 6% theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 là một thử thách lớn, cần sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Trước mắt tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận hiệu quả các gói hỗ trợ, đồng thời tập trung một số nội dung trọng tâm sau đây:

Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo hướng bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển sản phẩm.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp: Hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ; nắm bắt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngân hàng; các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các giải pháp của Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh; tăng trưởng tín dụng an toàn và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội: thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm. Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ.

Nguồn: Báo cáo Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

 

Check Also

cau tran hung dao

Tổng hội Xây dựng Việt Nam góp ý hàng loạt vấn đề về dự án cầu Trần Hưng Đạo

Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng cầu Trần Hưng Đạo phải thực sự …

kannada girls sex hindisexmovies.info west indies open sex indian bus groping indiansharing.mobi tv 5 monde asie schedule tmailxnxx clubindianporn.info wwxxvideo com mywapking video pornhauz.com familystroke.com beautiful sexy aunty fransizporno.com bhabhi saree navel
hot sex aunty youtube gonzoxxx.pro animal xxx.com xnxx telugu audio indiantube.mobi driver sex videos japantiny.com hardindiansex.mobi desidol.com farook college sobazo.com olx guwahati teentube dirtyindianporn.net teen age girls sex videos
sixwap com longindiantube.mobi chettu kinda pleader songs download www.gonzo xxx movie.com hqindiantube.net xvideos new tamil lady boy xnxx abdulaporno.com nesapron houjou no reizoku elf 3 hentai.name porn hantai kumari kandam pornovuku.info unconscious sex video