Home / Tag Archives: http://dothiphattrien.vn/wp-content/uploads/2017/02/logo2_cmyk.jpg

Tag Archives: http://dothiphattrien.vn/wp-content/uploads/2017/02/logo2_cmyk.jpg

MỜI THAM GIA TÀI TRỢ

IMG_2567

MỜI THAM GIA TÀI TRỢ       Dự án “Trang trí bờ kè biển bằng tranh gốm nghệ thuật” trên bãi biển Mỹ Khê đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận giao cho tạp chí chuyên đề Đô thị & Phát triển làm chủ đầu tư dự kiến …

Read More »