Home / TIN TỨC-SỰ KIỆN / Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngày 03/4/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định  1106/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
tp-da-nang
Hội đồng thẩm định bao gồm các thành viên và tổ chức như sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Xây dựng.
3. Đại diện các cơ quan, đơn vị sau đây làm thành viên:
– Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
– Sở Kế hoạch và Đầu tư.
– Sở Tài nguyên và Môi Trường
– Sở Giao thông vận tải
– Sở Công Thương
– Sở Thông tin và Truyền thông.
– Sở Y tế.
– Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Sở Văn hóa và Thể thao.
– Sở Du lịch.
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
– Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.
– Công an thành phố Đà Nẵng.
4. Đại diện các tổ chức làm thành viên:
– Hội Quy hoạch phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng.
– Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng.
5. Tùy theo tính chất của nhiệm vụ và đồ án được tổ chức thẩm định, Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quyết định mời đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan tham gia Hội đồng.
Nhiệm vụ, chế độ làm việc, cơ quan thường trực của Hội đồng: Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động Hội đồng từ nguồn kinh phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo quy định hiện hành. Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực Hội đồng, bảo đảm điều kiện hoạt động của Hội đồng, có trách nhiệm tổ chức họp thẩm định, dự thảo, trình ban hành các văn bản, thông báo và báo cáo thẩm định thuộc nhiệm vụ của Hội đồng và tổng hợp danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng.

PV.

 

Check Also

h5b

Đà Nẵng: Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP Đà …